galeria zdjęć

obrazek

Linki

Kuratorium Bydgoszcz
MEN
Urząd Gminy Bądkowo
interklasa
ściąga.pl
literka.pl
profesor.pl

Terapia logopedyczna

W Szkole Podstawowej w Bądkowie prowadzona jest terapia logopedyczna. Indywidualnymi zajęciami objęte są dzieci ze wszystkich szkół z terenu gminy Bądkowo.

Główne cele terapii to:

 • korekcja wad wymowy,

 • kształtowanie starannej wymowy,

 • usprawnianie porozumiewania się językowego,

 • dbałość o kulturę słowa potocznego.

Pomoce, środki i metody pracy dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych konkretnego dziecka. Terapia logopedyczna obejmuje między innymi:

 • ćw. oddechowe,
 • ćw. fonacyjne,
 • ćw. usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych,
 • ćw. słuchowe,
 • ćw. polegające na ustawieniu narządów mowy dla uzyskania prawidłowego brzmienia danej głoski,
 • ćw. artykulacyjne,
 • pracę nad rozumieniem mowy,
 • pracę nad bogaceniem słownika,
 • pracę nad stymulacją świadomości językowej.

Czas trwania terapii logopedycznej zależy od wielu czynników, od rodzaju wady lub zaburzenia, sprawności umysłowej dziecka, sprawności aparatu artykulacyjnego oraz współpracy terapeuty z osobami z najbliższego otoczenia dziecka. Rodzic ma możliwość obserwacji zajęć, dlatego logopeda na bieżąco może udzielać mu ewentualnych uwag i wskazówek. Na skuteczność terapii logopedycznej w dużej mierze ma wpływ zaangażowanie rodziców w proces terapeutyczny, a więc systematyczna, codzienna praca z dzieckiem w domu według wskazówek logopedy.

Katarzyna Moraczewska - Nowak
Logopeda

LOGOPEDYCZNE WIERSZYKI I RYMOWANKIKontakt: ul. Włocławska 13, 87-704 Bądkowo, tel. 054 2724013, email: spbadkowo@interia.pl